det kan være svært når man taber nogen der står en kær. noget der egentlig kan være måske virkelig ikke hårdere med i hvert fald næppe ligefrem hjælper på krisen er, når man burde tage sig af alt det smarte. som for eksempel en begravelse ellerhvad man stille op med et dødsbo. der findes anderledes løsninger for, hvordan man håndterer dødsboet. genbrug er en nem løsning men adskillige personer har ’specialiseret’ sig i, at komme og fjerne dødsboet og tage det med sig. det kan hyppigt være en nemmere løsning for en sørgende familieeller vennekreds.

Botilbud for udviklingshæmmede henvender sig til alle voksne, der har brug for ekstra støtte og hjælp til at få mest muligt ud af deres tilværelse. De giver en enestående mulighed for at flytte hjemmefra til trygge rammer, få et større ansvar selv og alligevel modtage den hjælp og opbakning, der kan være behov for. Her differentieres naturligt mellem de forskellige beboeres kompetencer og ikke mindst deres personlige ønsker, om et rigtig godt og værdigt voksenliv, med fællesskab, arbejde, uddannelse, fritidsinteresser o.s.v., - præcis som alle andre drømmer om. Den lokale kommune kan vejlede i de mange forskellige muligheder på området.