en mødebooker kan være yderst efterspurgt for en arbejde, da vedkommende kan give adskillige grønne salgstal over en længere periode. det kan godt være, at en arbejde har en hjemmeside, sætter annoncer i avisen osv. men hvis man som virksomhed vil have fat i nogle specielle klienter, kan de med fordel ansætte en mødebooker. de ønskede klienter føler sig mere italesat af en privat anbefaling. med en mødebooker kan man derved også målrette sit handel af produkter i langt højere grad ved et personligt opkald til en chef.