Psykoterapi er en problemløser

Når der tales om psykoterapi er den direkte mening eller betydningen samtalebehandling eller bare samtaleterapi. Psykoterapi er enbetegnelse for en langrækker områder, hvor terapi kan være anvendeligt. Oftest bliver psykoterapi anvendt til at støtte og hjælpe ustabile personer f.eks.med psykiske problemer i form af angst, depression, spiseforstyrrelserog seksuelle problemer. Mere generelle problemer kan også behandles. Her tales der f.eks. om parterapi og andre former for gruppeterapi. Psykoterapi kan generelt omhandle meget og er en nyttig hjælp hos mange med problemer.

Psykoterapi til individet og gruppen

Psykoterapi bliver i praksis både brugt til individer og forskellige grupper. Hvis det er problemer inden for depression, angst, spiseforstyrrelser m.v. er det i ofte tilfælde den enkelte person, som skal bruge psykoterapi. En gruppe benytter psykoterapi i tilfælde hvor, problemet omhandler flere personer, som parproblemer m.v. Som beskrevet kommer det altså an på selve problemet, om psykoterapien skal være individuel eller i en gruppe.

Hvorfor bør man opsøge psykoterapi

I tilfælde af at du oftere føler at du kan mærke problemer, bør du overveje psykoterapi, især hvis det er inden for nogle af de områder der blev nævnt tidligere. Også i tilfælde af at du har en ven, familiemedlem, kollega eller bekendt, hvor du ser, mærker eller fornemmer alvorlige psykiske problemer, bør du tage en samtale med personen og eventuelt henvise til psykoterapi i kbh. Det kan nemlig vise sig at være essentielt, at få en person til psykoterapi, da dette ofte kan betyde meget for de enkelte personer, og vende op på lykke og tristhed.